Service

"Thỏa thuận người dùng phần mềm MOMOlive" là thỏa thuận được ký giữa bạn (sau đây được gọi là "người dùng") và dịch vụ phần mềm MOMOlive nhà cung cấp (sau đây gọi là "MOMOlive"). Phần mềm MOMOlive đề cập đến đến các sản phẩm liên quan như phần mềm MOMOlive APP.
1. Hồ sơ quan trọng
1.1 Nếu người dùng cần truy cập và sử dụng phần mềm MOMOlive thì phải cẩn thận đọc và hiểu trước đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận này, bao gồm các miễn trừ hoặc hạn chế đối với các nghĩa vụ của MOMOlive và người dùng điều khoản hạn chế quyền. Nếu người dùng không đồng ý với thỏa thuận này, bạn không được sử dụng hoặc tự ý hủy bỏ các dịch vụ do MOMOlive cung cấp. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản của bên thứ ba, vui lòng đọc thỏa thuận này cẩn thận. Việc bạn sử dụng thỏa thuận này sẽ được coi là đầy đủ của bạn chấp nhận thỏa thuận này.
1.2 Nhắc nhở đặc biệt: Nếu bạn là trẻ vị thành niên, vui lòng đọc thỏa thuận này cùng với người giám hộ của bạn và đăng ký sử dụng phần mềm MOMOlive.
1.3 Khi người dùng chấp nhận thỏa thuận này, văn bản của thỏa thuận này có thể được sửa đổi do những thay đổi trong chính sách quốc gia, sản phẩm và môi trường áp dụng của thỏa thuận này. Thỏa thuận sửa đổi là được xuất bản trên tất cả các sản phẩm MOMOlive (bao gồm nhưng không giới hạn ở APP, trang web, máy khách PC). Bảy ngày sau khi thỏa thuận sửa đổi được công bố, MOMOlive sẽ được coi là đã thông báo cho người dùng về việc sửa đổi Hiệp định. Nếu người dùng không đồng ý với thỏa thuận sửa đổi, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng phần mềm MOMOlive ngay lập tức. Nếu người dùng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng, nó sẽ được coi là đã đồng ý với thỏa thuận sửa đổi.
1.4 MOMOlive hiện cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ Internet, ngoài thông tin văn bản và hình ảnh, mà còn bao gồm nhưng không giới hạn ở video, giao tiếp bằng giọng nói, trò chơi trực tuyến, phòng trò chuyện, v.v. Nếu a dịch vụ có các thỏa thuận, quy tắc và lãnh đạo, người dùng phải tuân theo thỏa thuận, quy tắc và lãnh đạo và người dùng phải tuân theo những điều này thỏa thuận khi chấp nhận tất cả các dịch vụ khác.
1.5 Nếu tài khoản người dùng đã lâu không được đăng nhập, MOMOlive có quyền hủy bỏ, tái chế, thay thế hoặc xóa bất kỳ tài khoản nào bản ghi trong cơ sở dữ liệu nền tảng MOMOlive (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đăng ký, thông tin quà tặng ảo, v.v.). ) Chờ hành động thanh toán bù trừ và các dịch vụ liên quan sẽ đồng thời dừng lại. MOMOlive sẽ thông báo cho bạn thông qua các phương thức bao gồm nhưng không giới hạn cửa sổ bật lên, tin nhắn trong trang, v.v. trước khi tài khoản bị xóa.
2. Quy tắc người dùng
2.1 Người dùng không được thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc dịch ngược phần mềm; họ không được sử dụng các trình cắm của bên thứ ba để can thiệp, sửa đổi hoặc phá hủy phần mềm; họ không nên sử dụng các lỗi hoặc sơ hở có thể có trong phần mềm vì lợi ích cá nhân.
2.2 Người dùng không được sử dụng dịch vụ MOMOlive để sản xuất, sao chép, xuất bản, phổ biến hoặc lưu trữ thông tin có nội dung sau:
(1) Vi phạm các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp quy định;
(2) Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, rò rỉ bí mật nhà nước, lật đổ nhà nước quyền lực, và phá hoại đoàn kết dân tộc;
(3) Thiệt hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;
(4) Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc và phá hoại dân tộc đoàn kết;
(5) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước, thúc đẩy các tôn giáo phong kiến và mê tín dị đoan;
(6) Phát tán tin đồn, gây rối trật tự xã hội và phá hoại xã hội sự ổn định;
(7) Truyền bá nội dung khiêu dâm, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;
(8) Xúc phạm hoặc vu khống người khác, vi phạm các quyền hợp pháp và lợi ích của người khác;
(9) Chứa các nội dung khác mà các quy định hành chính cấm.
2.3 Người dùng không được tham gia vào các hoạt động thương mại như quảng cáo và bán sản phẩm trên MOMOlive, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:
(1) Gửi nội dung khiêu dâm và thô tục, chẳng hạn như các trang web khiêu dâm và các trang web sản phẩm dành cho người lớn;
(2) Xuất bản nội dung quảng bá sản phẩm giả và kém chất lượng hoặc sản phẩm được bán mà không được ủy quyền;
(3) Tuyên truyền nội dung sản phẩm bị cấm theo lệnh quốc gia hoặc bán mà không có sự cho phép của quốc gia;
(4) Gửi nội dung như quảng cáo trò chơi, phổ biến sai, ảo bán tiền tệ, v.v.;
(5) Cung cấp nội dung tổ chức kiêm nhiệm và công khai mạng lưới;
(6) Các hình thức quảng cáo thúc đẩy liên kết đến các nền tảng khác và trực tuyến Trò chơi;
(7) Cố gắng can thiệp, làm gián đoạn hoạt động bình thường của Hệ thống hoặc trang web "MOMOlive", cố tình phát tán các chương trình độc hại hoặc vi rút và các hành vi khác làm gián đoạn và cản trở hoạt động bình thường dịch vụ thông tin mạng;
(8) Nội dung khác vi phạm luật và quy định hoặc các quy tắc của nền tảng phát sóng trực tiếp mật ong.
2.4 Người dùng đảm bảo tính xác thực và chính xác của thông tin được xuất bản và phổ biến khi sử dụng MOMOlive, đồng thời đảm bảo rằng thông tin không vi phạm trí tuệ quyền tài sản của bất kỳ bên thứ ba nào. .
2.5 Người dùng đảm bảo tuân thủ các quy tắc nền tảng khác được xuất bản bởi nền tảng MOMOlive khi sử dụng MOMOlive.
2.6 Nếu MOMOlive nhận thấy rằng người dùng đang hành động phù hợp với Điều 2.1,
2.7 Mọi trách nhiệm sẽ do người dùng chịu. Đồng thời, MOMOlive có quyền thực hiện các hình phạt sau dựa trên vi phạm: đình chỉ tài khoản, đóng băng tài khoản vĩnh viễn, cấm vĩnh viễn việc tạm ngưng tài khoản, khôi phục tài khoản, bất hợp pháp loại bỏ lợi nhuận, đặt cọc hoặc khấu trừ hoa hồng, v.v.
3 tuyên bố thông báo
3.1 Người dùng nên hiểu rằng có thể có các mối đe dọa, nói xấu, nội dung hoặc hành vi xúc phạm hoặc bất hợp pháp của những người khác có thể vi phạm quyền của người khác (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) trong quá trình bằng cách sử dụng dịch vụ MOMOlive. Rủi ro về thông tin, người dùng phải chịu những điều trên rủi ro. MOMOlive không đảm bảo rõ ràng hoặc ngầm hiểu về dịch vụ, bao gồm tất cả thông tin liên quan về tính xác thực, khả năng tiếp thị, khả năng áp dụng cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm. Vì bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt và sau đó gây ra bởi việc người dùng sử dụng không đúng hoặc bất hợp pháp dịch vụ này, bảo hành ngụ ý và các điều kiện sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
3.2 Khi sử dụng các dịch vụ MOMOlive, người dùng phải tuân thủ các luật pháp và chính sách, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ quốc gia bảo mật và tuân thủ các điều khoản này. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thỏa thuận này (bao gồm biểu hiện của lời nói, cách truyền tải, v.v.) do người dùng gây ra.
3.3 Giống như hầu hết các sản phẩm Internet, các dịch vụ MOMOlive dễ bị các vấn đề bảo mật khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(1) Tiết lộ thông tin cá nhân chi tiết được bọn tội phạm sử dụng để gây ra quấy rối trong cuộc sống thực;
(2) Đánh lừa và giải mã mã;
(3) Phần mềm được tải xuống và cài đặt khác có chứa vi rút như "Con ngựa thành Troy", đe dọa sự an toàn của thông tin và dữ liệu trên máy tính cá nhân, do đó đe dọa việc sử dụng các dịch vụ này. Các tình huống trên là trách nhiệm của người sử dụng.
3.4 Người dùng hiểu rằng sự không ổn định của công nghệ Internet có thể dẫn đến kiểm soát chính sách của chính phủ, xâm nhập vi rút, tấn công, hệ thống máy chủ thiệt hại hoặc các rủi ro khác mà các công nghệ hiện có không thể giải quyết được, có thể dẫn đến gián đoạn dịch vụ MOMOlive hoặc mất tài khoản dự án. Người sử dụng phần mềm không phải của MOMOlive không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn thất do yếu tố con người gây ra.
3.5 Phần mềm MOMOlive không chịu trách nhiệm về ảnh hưởng của sản phẩm, tính công khai và thông tin chính xác của các quảng cáo được đăng trên này trang web và người dùng đưa ra đánh giá của riêng họ khi họ tiếp xúc với những quảng cáo này.
3.6 Người dùng đồng ý rằng nhà điều hành sẽ gửi thông tin dịch vụ và quảng cáo thương mại cho thiết bị hoặc phần mềm được sử dụng để nhận thông tin, bao gồm điện thoại di động, hộp thư, Facebook, WeChat, v.v.
4 Sở hữu trí tuệ
4.1 Văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, phần mềm và các yếu tố khác của MOMOlive, Biểu trưng dịch vụ, biểu tượng và bằng sáng chế của MOMOlive, MOMOlive sở hữu quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các nội dung trên.
4.2 Người dùng sử dụng các dịch vụ phần mềm MOMOlive chỉ có thể sử dụng MOMOlive quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi mà thỏa thuận này cho phép và thỏa thuận cấp phép tương ứng. Sử dụng trái phép bên ngoài phạm vi là vi phạm "Thỏa thuận người dùng" của MOMOlive.
4.3 Người dùng xuất bản thông tin người dùng ban đầu như văn bản, hình ảnh, video, phần mềm, màn trình diễn, v.v. được tải lên bằng phần mềm MOMOlive Dịch vụ. Quyền sở hữu trí tuệ của thông tin này thuộc về người dùng, nhưng hành vi phát hành và tải lên của người dùng dựa trên Nền tảng dịch vụ MOMOlive. Ủy quyền, người dùng xác nhận rằng thông tin anh ấy xuất bản và tải lên là không độc quyền của MOMOlive, ủy quyền vĩnh viễn và ủy quyền có thể được ủy quyền lại. MOMOlive có thể sử dụng thông tin trên trên nền tảng dịch vụ MOMOlive, nó có thể được sử dụng sau khi chỉnh sửa lại hoặc nó có thể được sử dụng bởi MOMOlive được ủy quyền cho các đối tác.
4.4 Nếu thông tin trong phần mềm MOMOlive và thông tin của nó là tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ bởi người dùng khác, nó vi phạm trí tuệ quyền tài sản của người dùng hoặc bên thứ ba và MOMOlive cung cấp kênh khiếu nại.
5 Dịch vụ trả phí
5.1 Một số chức năng hoặc ứng dụng của MOMOlive liên quan đến thanh toán. Đầu vào của số tài khoản người dùng và mật khẩu được coi là sự chấp nhận và đăng ký các dịch vụ có thu phí. Sau khi người dùng nhận được đăng ký dịch vụ trả phí, anh ta phải trả tiền theo mức tính phí tiêu chuẩn do MOMOlive công bố.
5.2 Khi người dùng đặt cọc, vui lòng hiểu các vấn đề về giá cả và tiền gửi trước; nếu bạn là trẻ vị thành niên, vui lòng đặt cọc sau khi có sự đồng ý của người giám hộ.
5.3 Các quyền và lợi ích mà người dùng có được sau khi thanh toán không được phép thừa kế hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba.
6 Bảo vệ quyền riêng tư
6.1 Khi sử dụng dịch vụ MOMOlive, người dùng cần lưu ý không tiết lộ thông tin quan trọng như các tài khoản tài sản khác nhau của họ, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán của bên thứ ba và các tài khoản tương ứng mật khẩu, nếu không, mọi tổn thất do điều này gây ra sẽ do người dùng chịu chúng tôi.
6.2 Khi sử dụng dịch vụ MOMOlive, người dùng không được xuất bản hoặc tải lên bất kỳ thông tin mà họ coi là riêng tư trên MOMOlive, họ cũng không được phép chia sẻ thông tin này với những người khác thông qua dịch vụ MOMOlive. Nếu người dùng hành vi dẫn đến rò rỉ quyền riêng tư, người dùng phải chịu trách nhiệm.
6.3 MOMOlive có thể thu thập thông tin người dùng khi cung cấp dịch vụ và MOMOlive sẽ thông báo rõ ràng cho người dùng. Thông thường thông tin được giới hạn ở tên người dùng, giới tính, tuổi, ngày sinh, số ID, địa chỉ nhà riêng, trình độ học vấn trình độ, tình hình công ty, ngành và sở thích, v.v.
6.4 Đối với các vấn đề liên quan sau đây, MOMOlive không chịu trách nhiệm pháp lý:
(1) MOMOlive cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật các quy định hoặc các yêu cầu của chính phủ và tư pháp có liên quan các cơ quan chức năng;
(2) Rò rỉ thông tin cá nhân do người dùng nói với người khác mật khẩu người dùng hoặc chia sẻ tài khoản đã đăng ký với người khác, hoặc người khác rò rỉ thông tin cá nhân do không phải MOMOlive;
(3) Bất kỳ rò rỉ thông tin nào gây ra bởi các cuộc tấn công của hacker hoặc vi rút máy tính sự xâm nhập;
(4) Rò rỉ thông tin do nguyên nhân bất khả kháng;

The "MOMOlive Software User Agreement" is an agreement signed between you (hereinafter referred to as the "user") and the MOMOlive software service provider (hereinafter referred to as "MOMOlive"). MOMOlive software refers to related products such as MOMOlive APP software.
1. Important records
1.1 If users need to access and use MOMOlive software, they must carefully read and fully understand the terms of this agreement in advance, including exemptions or restrictions on MOMOlive’s obligations and user rights restriction clauses. If the user does not agree to this agreement, you may not use or voluntarily cancel the services provided by MOMOlive. If you log in with a third-party account, please read this agreement carefully. Your use of this agreement will be deemed as your full acceptance of this agreement.
1.2 Special reminder: If you are a minor, please read this agreement together with your guardian and register to use the MOMOlive software.
1.3 Once the user accepts this agreement, the text of this agreement may be modified due to changes in national policies, products and the applicable environment of this agreement. The revised agreement is published on all MOMOlive products (including but not limited to APP, website, PC client). Seven days after the revised agreement is announced, MOMOlive shall be deemed to have notified the user of the revised agreement. If the user does not agree to the revised agreement, please stop accessing and using the MOMOlive software immediately. If the user continues to access or use, it shall be deemed to have agreed to the revised agreement.
1.4 MOMOlive currently provides users with a variety of Internet services, in addition to text and picture information, but also including but not limited to video, voice communication, online games, chat rooms, etc. If a service has agreements, rules, and leadership, the user must abide by the agreement, rules, and leadership, and the user must abide by these agreements when accepting all other services.
1.5 If the user account has not been logged in for a long time, MOMOlive reserves the right to cancel, recycle, replace or delete any account records in the MOMOlive platform database (including but not limited to registration information, virtual gift information, etc.). ) Wait for the clearing action, and the related services will stop at the same time. MOMOlive will notify you through methods including but not limited to pop-up windows, in-site messages, etc. before the account is cleared.
2. User rules
2.1 Users must not reverse engineer, reverse compile, or decompile the software; they must not use third-party plug-ins to interfere, modify or destroy the software; they should not use possible errors or loopholes in the software for personal gain.
2.2 Users shall not use the MOMOlive service to produce, copy, publish, disseminate or store information containing the following content:
(1) Violating the basic principles stipulated by the Constitution;
(2) Endangering national security, leaking state secrets, subverting state power, and undermining national unity;
(3) Damage to national honor and interests;
(4) Inciting ethnic hatred, ethnic discrimination, and undermining ethnic unity;
(5) Undermining the state's religious policies, promoting feudal cults and superstitions;
(6) Spreading rumors, disturbing social order, and undermining social stability;
(7) Spreading obscenity, pornography, gambling, violence, murder, terror or instigating crime;
(8) Insulting or slandering others, infringing on the lawful rights and interests of others;
(9) Contains other content prohibited by administrative regulations.
2.3 Users shall not engage in commercial activities such as advertising and selling products on MOMOlive, including but not limited to the following activities:
(1) Sending pornographic and vulgar content such as pornographic websites and adult products websites;
(2) Publish content that promotes counterfeit and shoddy products or products that are sold without authorization;
(3) Propaganda of product content that is prohibited by national order or sold without national permission;
(4) Submit content such as game promotion, false popularity, virtual currency sales, etc.;
(5) Provide part-time organization content and network publicity;
(6) Advertising forms that promote links to other platforms and online games;
(7) Attempt to interfere with, disrupt the normal operation of the "MOMOlive" system or website, deliberately spread malicious programs or viruses, and other behaviors that disrupt and interfere with normal network information services;
(8) Other content that violates laws and regulations or the rules of the honey live broadcast platform.
2.4 The user guarantees the authenticity and accuracy of the information published and disseminated when using MOMOlive, and at the same time guarantees that the information does not infringe the intellectual property rights of any third party. .
2.5 The user guarantees to comply with other platform rules published by the MOMOlive platform when using MOMOlive.
2.6 If MOMOlive finds that the user is acting in accordance with Article 2.1,
2.7 All responsibilities will be borne by the user. At the same time, MOMOlive reserves the right to take the following penalties based on violations: suspension of accounts, permanent freezing of accounts, permanent prohibition of account suspension, account restoration, illegal profit removal, deposit or commission deduction, etc.
3 notice statement
3.1 Users should understand that there may be threats, defamatory, offensive or illegal content or behaviors of others that may infringe others' rights (including intellectual property rights) in the process of using the MOMOlive service. Information risks, users must bear the above risks. MOMOlive does not explicitly or implicitly guarantee the service, including all relevant information about authenticity, marketability, applicability for a specific purpose, ownership and non-infringement. For any direct, indirect, incidental, special and subsequent damages caused by the user's improper or illegal use of this service, the implied warranty and conditions shall not bear any responsibility.
3.2 When using MOMOlive services, users must abide by relevant national laws and policies, safeguard national interests, protect national security, and abide by these terms. The user is solely responsible for the violation of the law or violation of this agreement (including the expression of speech, transmission, etc.) caused by the user.
3.3 Like most Internet products, MOMOlive services are susceptible to various security issues, including but not limited to:
(1) Divulge detailed personal information used by criminals to cause harassment in real life;
(2) Deception and decryption of codes;
(3) Other downloaded and installed software contains viruses such as "Trojan horses", which threaten the security of information and data on personal computers, thereby threatening the use of these services. The above situation is the responsibility of the user.
3.4 Users understand that the instability of Internet technology may lead to government policy control, virus intrusion, hacking, server system damage, or other risks that cannot be solved by existing technologies, which may result in MOMOlive service interruption or account project loss. Non-MOMOlive software users do not assume any responsibility for losses caused by human factors.
3.5 MOMOlive software is not responsible for the product effect, publicity, and information accuracy of the advertisements posted on this website, and users make their own judgments when they come into contact with these advertisements.
3.6 The user agrees that the operator will send service information and commercial advertisements to the equipment or software used to receive information, including mobile phones, mailboxes, Facebook, WeChat, etc.
4 Intellectual Property
4.1 MOMOlive's text, pictures, video, audio, software and other elements, MOMOlive's service logos, logos and patents, MOMOlive owns the intellectual property rights of all the above contents.
4.2 Users who use MOMOlive software services can only exercise MOMOlive's intellectual property rights within the scope permitted by this agreement and the corresponding license agreement. Unauthorized use outside the scope is a violation of MOMOlive "User Agreement".
4.3 Users publish original user information such as text, pictures, videos, software, performances, etc. uploaded using the MOMOlive software service. The intellectual property rights of this information belong to the user, but the release and upload behavior of the user is based on the MOMOlive service platform. Authorization, the user confirms that the information he publishes and uploads is MOMOlive's non-exclusive, permanent authorization, and the authorization can be sub-authorized. MOMOlive can use the above information on the MOMOlive service platform, it can be used after re-editing, or it can be used by MOMOlive authorized to partners.
4.4 If the information in the MOMOlive software and its information are uploaded, stored or shared by other users, it infringes the intellectual property rights of the user or a third party, and MOMOlive provides a complaint channel.
5 Paid service
5.1 Some functions or applications of MOMOlive involve payment. The input of the user account number and password is regarded as acceptance and subscription of fee-based services. After the user receives the subscription for the paid service, he must pay according to the charging standards announced by MOMOlive.
5.2 When the user deposits, please understand the price and deposit issues in advance; if you are a minor, please deposit after the consent of the guardian.
5.3 The rights and interests obtained by the user after payment are not allowed to be inherited or transferred to a third party.
6 Privacy protection
6.1 When using the MOMOlive service, users should be careful not to disclose important information such as their various property accounts, bank cards, credit cards, third-party payment accounts and corresponding passwords, otherwise any losses caused by this will be borne by the users themselves.
6.2 When using the MOMOlive service, users shall not publish or upload any information that they consider to be MOMOlive private, nor may they share this information with others through the MOMOlive service. If the user's behavior leads to privacy leakage, the user must take responsibility.
6.3 MOMOlive may collect user information when providing services, and MOMOlive will clearly notify users. Usually the information is limited to user name, gender, age, date of birth, ID number, home address, education level, company situation, industry and hobbies, etc.
6.4 For the occurrence of the following related matters, MOMOlive does not assume legal responsibility:
(1) MOMOlive provides your personal information in accordance with legal regulations or the requirements of relevant government and judicial authorities;
(2) Personal information leakage caused by the user telling others the user password or sharing the registered account with others, or other personal information leakage caused by non-MOMOlive;
(3) Any information leakage caused by hacker attacks or computer virus intrusion;
(4) Information leakage caused by force majeure;

trở lại